Národní sportovní agentura

Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

31. 08. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

5. 09. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

60 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

05. 10. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Čas do ukončení příjmu žádostí.

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny
Příjem žádostí byl ukončen

Výzva 17/2022 je zaměřená na podporu činnosti sportovních organizací. Výzvy, které vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. ZŠ. 

Pro účely Výzvy jsou cílovou skupinou děti v MŠ a I. ZŠ v obcích do 80 000 obyvatel

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content