Národní sportovní agentura

Výzva COVID-Sport 2

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

6.11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

12. 11. 2020 od 10:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

500 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 12. 2020 do 17:00 hod.

-

Na základě vládního usnesení k tomuto programu vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou Výzvu I programu COVID SPORT II.  Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.

Výzva realizuje 2 oblasti podpory – oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní některé z Výzvou definovaných  profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 083 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content