Národní sportovní agentura

Výzva Podpora sportovních soutěží

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

6.11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

12. 11. 2020 od 10:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

46 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 12. 2020 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní výzvu.

Národní sportovní agentura vypisuje v rámci programu COVID–SPORT výzvu 9/2020 „Podpora sportovních soutěží“ určenou na podporu sportovních klubů – účastníků profesionálních mistrovských sportovních soutěží v České republice. Výzva je zaměřena na účastníky nejvyšší soutěže mužů a žen v basketbale, házené a volejbale, dále nejvyšší soutěže mužů ve florbalu a futsalu a druhé nejvyšší soutěže mužů v ledním hokeji. Výzva doplňuje současně Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlášenou Výzvu I programu COVID SPORT II, který byl schválen vládou ČR dne 14. 10. 2020. Obě výzvy jsou koncipovány tak, že sportovní kluby, které jsou obchodními společnostmi, jsou žadateli ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu a sportovní kluby, které jsou neziskovými organizacemi, jsou žadateli ve výzvě Národní sportovní agentury.

 

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací účastnících se profesionálních mistrovských soutěží nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, které byly omezeny ve své činnosti v souvislosti s negativními dopady opatření přijímanými dle krizového zákona, mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní a jiná shromáždění a akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní soutěže trvá v důsledku následně vydávaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu a v návaznosti na něj vyhlašovaných opatření dle krizového zákona a rozhodnutí hygienických stanic, do dne vyhlášení Výzvy a podle veškerých předpokladů bude do konce roku 2020 i nadále trvat.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 083 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).