Národní sportovní agentura

Evropská unie

#BeActiveAtHome

V době pandemie a souvisejících opatření karantény, izolace a omezeného pohybu je důležité naše zapojení do pohybových aktivit, které mají přínos pro fyzické i psychické zdraví a odolnost. Podpořme se, navrhněme nové nápady na cvičení z domova nebo na individuální cvičení venku a zůstaňme aktivní. Odkaz ZDE.

Pracovní plán EU v oblasti sportu

Nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2021-2024) byl vypracován za přispění všech členských států včetně České republiky v průběhu německého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2020. Tento dokument určuje střednědobou strategii, prioritní oblasti a základní cíle sportovní politiky EU. Prioritními oblastmi plánu jsou:

·       Ochrana integrity a hodnot ve sportu (Bezpečné prostředí ve sportu, Boj proti dopingu, Sport a vzdělávání, Genderová rovnost, Sportovní diplomacie, Evropský model sportu, Práva sportovců, Rozvoj a podpora řádné správy v oblasti sportu, Boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi,  

·       Socioekonomický a environmentální rozměr sportu (Inovace a digitalizace, Ekologický sport, Sportovní zařízení, Významné sportovní akce, Investice do sportu a pohybové aktivity, Posílení oživení a odolnost odvětví sportu vůči krizi během pandemie COVID-19 a po ní)

·       Propagace účasti na sportu a zdraví upevňující pohybové aktivitě (Vytvoření vhodných příležitostí pro sport a pohybovou aktivitu pro všechny generace, Propagace pohybové aktivity) 

Pracovní plán EU v oblasti sportu (2021-2024).

Závěry Rady v oblasti sportu

Závěry Rady EU v oblasti sportu jsou přijímány během zasedání Rady, zpravidla jednou za půl roku, jsou nelegislativní povahy a určují směr a priority evropské sportovní politiky. Závěry Rady EU v oblasti sportu v letech 2010 – 2021 naleznete zde.

ERASMUS+

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže. Kapitola programu Erasmus+ s názvem Sport (Erasmus+Sport) je zaměřena na podporu sportovních projektů, více informací najdete ZDE. Další informace o programu Erasmus+ naleznete také na stránkáchDomu zahraniční spolupráce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pilotní projekty a přípravné akce pro rok 2021 v oblasti sportu 

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu (Pilot projects and Preparatory actions in the field of sport) představuje, vedle programu Erasmus+ Sport, významnou variantu pro financování sportu ze zdrojů rozpočtů EU. Jedná se o přímé financování z rozpočtu EU, tedy žadatelé předkládají své žádosti o financování přímo Evropské komisi, nikoli národním institucím. O výzvách Evropské komise k Pilotním projektům a přípravným akcím pro rok 2021 v oblasti sportu budeme informovat. Více informací naleznete zde

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česká Republika se připravuje na své druhé předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Odkaz ZDEKteré převezme na začátku července od Francie a na konci ledna ho předá Švédsku. Tyto tři státy tvoří tzv. předsednické trio, které spolu úzce spolupracuje na přípravách předsednictví. NSA bude zodpovědná za přípravu, organizaci a průběh českého předsednictví v Radě EU v oblasti politiky sportu. ČR bude předsedat jednání  Rady EU v oblasti sportu a zástupci NSA budou předsedat pracovním orgánům Rady EU v Bruselu v průběhu šest měsíců trvajícího předsednictví. ČR tak bude mít přímý vliv na výběr témat, kterými se bude evropská sedmadvacítka po dobu šesti měsíců zabývat a bude mít možnost ovlivnit směr, kterým se se budou jednání o těchto tématech ubírat. Zástupci NSA budou rovněž zodpovědní za organizací akcí spojených s českým předsednictvím na území ČR. Jednou z těchto akcí bude tradiční Evropský týden sportu pořádaný ve spolupráci s ČOV, který bude zahájen dne 23. září 2022. Vedle toho bude NSA organizována mezinárodní konference na odborné sportovní téma a jednání vrchních ředitelů v oblasti sportu.  NSA je v současnosti ve fázi intenzivních příprav českého předsednictví v Radě EU v oblasti sportu, probíhají konzultace s ostatními státy EU, Evropskou komisí či dalšími národními relevantními aktéry o prioritách a tématech českého předsednictví v Radě EU v oblasti sportu. O dalších fázích příprav Vás budeme informovat.

V současnosti Radě EU předsedá Portugalsko, které se v oblasti sportu zabývá tématy sportovní inovace a sportovní diplomacie. Více o portugalském předsednictví naleznete zde

Výzva k podpoření Lisabonské výzvy k sportovním inovacím

Portugalské předsednictví Rady EU přichází v rámci svého programu v oblasti sportu s Lisabonskou výzvou na podporu inovací ve sportu a nabádá zainteresované skupiny ze sportovního prostředí k jejímu podpoření. Národní sportovní agentura Lisabonskou výzvu podporuje a předkládá možnost pro organizace a jedince z českého sportovního prostředí k připojení se nejen formou vyjádřením podpory této výzvě, ale také využitím příležitostí k rozvoji, zvýšení povědomí a podpoře inovativních postupů ve sportu.

Záměrem Lisabonské výzvy ke sportovním inovacím je využít meziodvětvovou spolupráci a nové přístupy k vytváření inovativních řešení podporujících návrat ke sportu. Lisabonská výzva obsahuje 7 akčních témat, které jsou základním rámcem pro podporu sportovních inovací a jejichž prostřednictvím by měli signatáři sportovní inovace podporovat. 

K připojení k Lisabonské výzvě jsou přizvány zainteresované strany od národní úrovně až po zástupce sportovního hnutí na lokální úrovni a jednotlivce. Pro více informací o samotné Výzvě a možnost jejího podpoření navštivte odkaz ZDE.

Důležité odkazy

Oficiální portál Evropské unie je zdrojem kompletních informací o Evropské unii

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány

Zastoupení Evropské komise v České republice. Evropská komise má své zastoupení ve všech členských státech Evropské unie

Euroskop je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a členství ČR

Evropská legislativa je oficiální webová stránka o právu Evropské unie a odkazuje na věstník

Rada Evropské unie

Evropský parlament

Skip to content