Národní sportovní agentura

Evropská unie

Výzva EU: Pilotní projekty a přípravné akce pro rok 2020 v oblasti sportu

Předkládáme výzvu Evropské unie představující možnosti financování sportovních aktivit v rámci Pilotních projektů a přípravných akcí pro rok 2020 v oblasti sportu. Informace týkající se financování sportu z rozpočtu EU a aktuální otevřené výzvy EU, do kterých můžete v současnosti přihlašovat své projekty naleznete zde.

Evropská komise zahájila kampaň #BeActiveAtHome. V době pandemie a souvisejících opatření karantény, izolace a omezeného pohybu je důležité naše zapojení do pohybových aktivit, které mají přínos pro fyzické i psychické zdraví a odolnost. Podpořme se, navrhněme nové nápady na cvičení z domova nebo na individuální cvičení venku a zůstaňme aktivní. Odkaz ZDE.

Pracovní plán EU v oblasti sportu (2017-2020) je střednědobá strategie evropské sportovní politiky. Obecné cíle plánu jsou:

  • integrita spolu s důrazem na řádnou správu, ochranu mladistvých, boj proti manipulaci s výsledky zápasů, dopingu a korupci
  • hospodářský rozměr zaměřený na inovaci v oblasti sportu a sport a jednotný digitální trh
  • sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, sdělovací prostředky, životní prostřední, zdraví, vzdělávání a sportovní diplomacie

Pracovní plán EU v oblasti sportu (2017-2020).

Závěry Rady EU v oblasti sportu jsou přijímány během zasedání Rady, zpravidla jednou za půl roku, jsou nelegislativní povahy a určují směr a priority evropské sportovní politiky. Závěry Rady EU v oblasti sportu v letech 2010 – 2019 naleznete zde.

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže pro období let 2014 až 2020. V současné době se připravuje aktualizace programu pro období 2021 – 2027, o které budeme na těchto webových stránkách informovat. Odkaz ZDE

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česká Republika se připravuje na své druhé předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Odkaz ZDE

Důležité odkazy

Oficiální portál Evropské unie je zdrojem kompletních informací o Evropské unii

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány

Zastoupení Evropské komise v České republice. Evropská komise má své zastoupení ve všech členských státech Evropské unie

Euroskop je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a členství ČR

Evropská legislativa je oficiální webová stránka o právu Evropské unie a odkazuje na věstník

Rada Evropské unie

Evropský parlament