Národní sportovní agentura

FAQ – investiční výzvy

 |   Obecné   |  Výzva 18/2022 SK/TJ    |     Výzva 19/2022 ÚSC    |    Výzva 20/2022    | 

OBECNÉ 

Jaké jsou podmínky povinné publicity?

V rámci realizace podpořené investiční akce je žadatel povinen po dobu 10 let od data ukončení realizace akce informovat veřejnost o podpoře Národní sportovní agentury uvedením loga Národní sportovní agentury a textu v minimálním rozsahu: „Projekt „název“ byl spolufinancován v roce „rok“ z prostředků Národní sportovní agentury“. Informační cedule/tabule o min. velikosti formátu A3 s požadovaným textem musí být umístěna na viditelných místech u vstupu do sportovního zařízení. Informaci o poskytnutí podpory je žadatel povinen uvést i na internetových stránkách žadatele minimálně ve formě zprávy/novinky/aktuality.

U pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku, kde je technicky a prostorově nemožné umístit s logem Národní sportovní agentury i příslušný text o poskytnuté podpoře na ceduli/tabuli v požadovaném rozměru, je možné po domluvě s Národní sportovní agenturou použít pouze nálepku s logem NSA.

U pořízení dlouhodobého nehmotného investičního majetku je žadatel uvést informaci o poskytnutí podpory na svých internetových stránkách.

Grafická úprava a pokyny k užívání loga jsou umístěny na webových stránkách NSA https://agenturasport.cz/corporate-identity-nsa/.

Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022

čl.4 odst. 5

Obracím se na Vás s dotazem týkajicím se dotační výzvy “Regiony SK/TJ 2022”. Naše TJ má v dlouhodobém pronájmu od MC dva tenisové kurty, jež nutně potřebují rekonstrukci, vzhledem k problemům s vodou změnu antukového povrchu na bezudržbový. Můžeme v rámci teto výzvy žádat o dotaci, naplňujeme její věcné zaměření? Nerozumím bodu 4.5 viz níže (na našich kurtech se soutěže hrát nedají, protože nám chybí socialní zázemí).
Bod 4.5. definuje sportovní zařízení, která nemohou být financována dle této Výzvy. Je tam uvedeno, že se jedná o standardizovanou sportovní infrastrukturu dle stanovených standardů ve Výzvě 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura, která byla vyhlášena 9.9.2022, tak aby si každý žadatel mohl porovnat, zda může či nemůže podat svou žádost o dotaci v rámci této Výzvy. Pokud technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) Vašeho sportovního zařízení bude v rozsahu, které uvádíte a nebude splňovat stanovené standardy Výzvou, která bude vypsána, pak je to akce, která může být podána v rámci Výzvy 18/2022, ze předpokladu, že splníte další podmínky dané touto výzvou.

čl. 4 odst. 8

Chápeme správně, že Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022 není určena pro výstavbu nebo rekonstrukci sportovních hřišť v areálu školy?

Výzva není opravdu primárně určena pro školy a školní zařízení, ale v jednotlivých konkrétních případech lze tento druh sportoviště podpořit. Vašeho dotazu se týká ustanovené bodu 4.8. Výzvy. Pro uznání žádosti o dotaci je nezbytné, aby sportoviště nesloužilo výhradně pro potřeby školy, ale bylo přístupné i sportovním klubům. Právě rozsah využití bude vedle umístnění sportoviště správce posuzovat v jednotlivých konkrétních případech.

čl.5 odst. 2
Chápu správně podmínku dle bodu 5.2 Výzvy tak, že jeden žadatel může podat více žádostí, ale nesmí být na stejné sportovní zařízení?

 
Bod 5.2 výzvy říká, že nelze podat více žádostí na jedno sportovní zařízení, tj. stejné sportovní zařízení. Není tedy omezen maximální počet žádostí jedním žadatelem, pokud jsou podány na různá sportovní zařízení.

čl.15 odst. 2

Může za žadatele podat žádost o poskytnutí dotace právnická osoba?
Ano, může. Jménem žadatele může žádost podat právnická osoba jako zmocněnec, a to za stejných podmínek jako zmocněnec, který je fyzickou osobou. Je tedy potřeba k žádosti přiložit plnou moc. Za žadatele plnou moc podepíše statutární orgán, a má-li statutární orgán více členů, plnou moc podepíše jeho předseda.

příloha 29.3.

V dokumentu Investiční záměr jsou vyžadovány přílohy ( Harmonogram, Položkový rozpočet, Výpis z KN + foto) následně 3 z těchto dokumentů vyžadujete jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že bojujeme s kapacitou, tak je třeba to opravdu uploadovat duplicitně?
 
 
Pokud v Investičním záměru (IZ) uvedete, že tento bod IZ je samostatnou přílohou v rámci žádosti JDP, pak to bude dostačující, opravdu není nutné něco nahrávat 2x.

čl. 14.3.

Pokud se s přílohami opravdu nevlezeme do 10 MB vyhrazeného prostoru, jak mohu doložit zbývající požadované dokumenty ?
Pokud se nevejdete s přílohami do 10 MB, tak to je nezbytné uvést v rámci této přílohy informaci (v povoleném formátu např. word nebo pdf), že přílohu nebylo možné přiložit s ohledem na vyčerpání kapacity 10MB a následně je nezbytné tyto přílohy zaslat v rámci podání žádosti prostřednictvím datové schránky, v souladu s čl. 15. Výzvy, a 14.3. Výzvy.

čl. 15.1.

Mám problém při vyplňování žádosti v Jednotném dotačním portálu MF ČR. Všechny výdaje budeme mít až v roce 2023. Nicméně žádost nelze odeslat, bez vyplnění přehledu výdajů v roce 2022. Mám tam všude uvedenou nulovou hodnotu, ale systém požaduje v přehledu výdajů za rok 2022 vyplnit kladnou hodnotu. Prosím o pomoc, jak mám postupovat?!
 
 
Ano, bohužel je tomu tak. Jedná se o systémovou chybu formuláře, kterou už s ohledem na první podané žádosti nelze dle projektové společnosti odstranit. V tom případě dejte prosím do celkových výdajů hodnotu 1 a do celkových způsobilých výdajů už můžete zadat správně nulu.

Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022

čl.4 odst. 5

Naše město plánuje rekonstrukci atletického oválu. Prosím o konzultaci, jestli je možné na daný záměr žádost podat s ohledem na bod 4.5 Specifické výzvy č. 19/2022?
Bod 4.5. definuje sportovní zařízení, která nemohou být financována dle této Výzvy. Je tam uvedeno, že se jedná o standardizovanou sportovní infrastrukturu dle stanovených standardů ve Výzvě 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura, která byla vyhlášena 9.9.2022, tak aby si každý žadatel mohl porovnat, zda může či nemůže podat svou žádost o dotaci v rámci této Výzvy. Pokud technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) Vašeho sportovního zařízení bude v rozsahu, které uvádíte a nebude splňovat stanovené standardy Výzvou, která bude vypsána, pak je to akce, která může být podána v rámci Výzvy 19/2022, ze předpokladu, že splníte další podmínky dané touto výzvou.

čl. 4 odst. 8

Chápeme správně, že Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022 není určena pro výstavbu nebo rekonstrukci sportovních hřišť v areálu školy?
Výzva není opravdu primárně určena pro školy a školní zařízení, ale v jednotlivých konkrétních případech lze tento druh sportoviště podpořit. Vašeho dotazu se týká ustanovené bodu 4.8. Výzvy. Pro uznání žádosti o dotaci je nezbytné, aby sportoviště nesloužilo výhradně pro potřeby školy, ale bylo přístupné i sportovním klubům. Právě rozsah využití bude vedle umístnění sportoviště správce posuzovat v jednotlivých konkrétních případech.

čl.5 odst. 2

Chápu správně podmínku dle bodu 5.2 Výzvy tak, že jeden žadatel může podat více žádostí, ale nesmí být na stejné sportovní zařízení?
 
Bod 5.2 výzvy říká, že nelze podat více žádostí na jedno sportovní zařízení, tj. stejné sportovní zařízení. Není tedy omezen maximální počet žádostí jedním žadatelem, pokud jsou podány na různá sportovní zařízení.

čl.15 odst. 2

Může za žadatele podat žádost o poskytnutí dotace právnická osoba?
Ano, může. Jménem žadatele může žádost podat právnická osoba jako zmocněnec, a to za stejných podmínek jako zmocněnec, který je fyzickou osobou. Je tedy potřeba k žádosti přiložit plnou moc. Za žadatele plnou moc podepíše statutární orgán, a má-li statutární orgán více členů, plnou moc podepíše jeho předseda.

čl. 14.3., písm. a)

Musí obec dokládat Úplný výpis z evidence skutečných majitelů? Jsme obec a žádného majitele nemáme. Je to však povinná příloha.
Nemusí, tato příloha se ve Výzvě 19/2022 ocitla omylem. Obec je územní samosprávný celek, a proto ze zákona skutečného majitele nemá. Není tedy evidující osobou a povinnost doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů se na ni nevztahuje. Ve formuláři žádosti tedy nebude tato příloha po ÚSC požadována.

příloha 29.3.

V dokumentu Investiční záměr jsou vyžadovány přílohy ( Harmonogram, Položkový rozpočet, Výpis z KN + foto) následně 3 z těchto dokumentů vyžadujete jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že bojujeme s kapacitou, tak je třeba to opravdu uploadovat duplicitně?
 
 
Pokud v Investičním záměru (IZ) uvedete, že tento bod IZ je samostatnou přílohou v rámci žádosti JDP, pak to bude dostačující, opravdu není nutné něco nahrávat 2x.

čl. 14.3.

Pokud se s přílohami opravdu nevlezeme do 10 MB vyhrazeného prostoru, jak mohu doložit zbývající požadované dokumenty ?
Pokud se nevejdete s přílohami do 10 MB, tak to je nezbytné uvést v rámci této přílohy informaci (v povoleném formátu např. word nebo pdf), že přílohu nebylo možné přiložit s ohledem na vyčerpání kapacity 10MB a následně je nezbytné tyto přílohy zaslat v rámci podání žádosti prostřednictvím datové schránky, v souladu s čl. 15. Výzvy, a 14.3. Výzvy.

čl. 15.1.

Mám problém při vyplňování žádosti v Jednotném dotačním portálu MF ČR. Všechny výdaje budeme mít až v roce 2023. Nicméně žádost nelze odeslat, bez vyplnění přehledu výdajů v roce 2022. Mám tam všude uvedenou nulovou hodnotu, ale systém požaduje v přehledu výdajů za rok 2022 vyplnit kladnou hodnotu. Prosím o pomoc, jak mám postupovat?!


Ano, bohužel je tomu tak. Jedná se o systémovou chybu formuláře, kterou už s ohledem na první podané žádosti nelze dle projektové společnosti odstranit. V tom případě dejte prosím do celkových výdajů hodnotu 1 a do celkových způsobilých výdajů už můžete zadat správně nulu.

Výzva 20/2022 – Standardizovaná infrastruktura

příloha 32.5.

Jedna TJ z našeho území se mne ptá, jestli pokud chce předložit do výzvy Standardizovaná infrastruktura – fotbalové hřiště 90×45 modernizaci osvětlení, tak zda je poté také uznatelná rekonstrukce kabin? Ve standardech je uvedeno, že pokud se nerekonstruje/modernizuje/staví hrací plocha je tento náklad neuznatelný? Je osvětlení modernizací hrací plochy?
 
Modernizace osvětlení není rekonstrukce hrací plochy, takže zázemí by nebylo způsobilým výdajem. Obecně je potřeba si uvědomit, že tato výzva je zacílena právě na standardizovanou sportovní infrastrukturu, a z toho vyplývá, že modernizovat zázemí lze pouze za předpokladu, že se bude modernizovat nebo obecně technicky zhodnocovat i vlastní hrací plocha. Vybudování osvětlení fotbalového hřiště včetně zázemí lze také uskutečnit v rámci výzvy 18/2022, kde je výstavba či technické zhodnocení zázemí možné i samostatně, nicméně je potom, ale také nezbytné prokázat, že stávající sportovní zařízení nesplňuje dané standardy a parametry dle výzvy 20/2022.
Skip to content