Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - vedoucí oddělení právní podpory (39/2021)

 • Řídící činnost v oblasti právní podpory a související činnosti.
 • Nastavení a zabezpečení interních postupů v rámci svěřené agendy: administrace podpory sportu, monitoring a kontrola poskytnuté podpory sportu, kontrola vyúčtování poskytnuté podpory sportu.
 • Vedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Práce s rejstříkem sportu a s dalšími systémy.

Výběrové řízení - mzdový referent (40/2021)

 • komplexní zajišťování činností spojených s výpočtem a zpracováním platů zaměstnanců úřadu v souladu s platnou legislativou, vedení mzdové agendy
 • výpočet, evidence a správa srážek z platu
 • výpočet a evidence náhrad platu
 • zpracování podkladů pro výplatu dávek nemocenského pojištění

Výběrové řízení - vedoucí oddělení ekonomiky (40/2021)

 • Tvorba a zajištění realizace systému financování veřejné správy.
 • Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů.
 • Zpracovávání návrhů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
 • Zodpovědnost za kompletní vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečení veškerých činností spojených s interním a externím výkaznictvím.
Skip to content