Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - referent oddělení evidence ve sportu

  • analytická podpora uživatelů internetové aplikace
  • administrativní vypořádávání žádostí o registrace uživatelů
  • testování funkcionalit software
  • zpracování statistických výstupů z oblasti sportovního prostředí
  • analytická práce se statistickými daty