Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - na služební místo interní auditor/ka

 • komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti NSA a vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu;
 • příprava a výkon jednotlivých typů interních auditů finančních pomocí ze státního rozpočtu v působnosti NSA;
 • poskytování návrhů opatření pro tvorbu koncepce, metodiky a koordinace finanční kontroly v oblasti vnitřního kontrolního systému finančních pomocí z programů poskytovaných z rozpočtu NSA;

Výběrové řízení - na pracovní místo referent/ka vztahů k veřejnosti

 • organizace PR akcí ústředního správního úřadu – NSA
 • koordinace projektů v oblasti PR NSA a navazujících agend
 • zajišťování interní komunikace uvnitř NSA
 • komunikace se sportovními svazy a se sportovním prostředím
 • správa webových stránek NSA
 • spolupráce při přípravě tiskových výstupů, webových stránek, sociálních sítí NSA
 • součinnosti s ostatními útvary NSA s ohledem na spravované agendy oddělení
 • práce v rámci informačního systému spisové služby NSA
 • zajištění administrativní činnosti oddělení
 • zajištění činností tzv. „protokolu“ – protokolárního přijetí v rámci ústředního správního úřadu NSA)
Skip to content