Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - místo rada / odborný rada – referent/ka hospodářské správy

 • zpracovávání podkladů pro zadávání a realizaci veřejných zakázek v souladu
  s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
  znění pozdějších předpisů a vnitřních pokynů úřadu
 • zpracovávání návrhů smluvních vztahů, zajišťování administrace související
  s uzavřením smluvních vztahů a kontroly realizovaných dodávek a služeb v
  oblasti hospodářské správy úřadu
 • zpracovávání návrhu a úprav rozpočtu v oblasti hospodářské správy úřadu
 • zpracovávání podkladů a dokumentace programového financování rozvoje a obnovy materiálně technického zabezpečení činnosti úřadu
 • zajišťování kontrolní činnosti – zpracovávání pravidelných i ad-hoc reportů v oblasti hospodářské správy úřadu
 • provádění rozborů a analýz v oblasti hospodářské správy úřadu
 • zpracovávání návrhů optimalizace a harmonizace v oblasti hospodářské správy úřadu
 • zpracovávání stanovených výstupů pro vedoucího oddělení veřejných zakázek a technické podpory
Skip to content