Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení právní podpory (2/2022)

 • Stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, řešení věcně a právně složitých případů včetně aplikace právních předpisů v činnostech NSA.
 • Tvorba návrhů smluv a jejich uveřejnění v registru smluv, vedení evidence smluv.
 • Vypracování právních dokumentů souvisejících s činností NSA.
 • Poskytování odborného právního poradenství v rámci Agentury.

Výběrové řízení– referent/ka v oddělení právní podpory (3/2022)

 • Komplexní posuzování právních předpisů v legislativním procesu a zpracování připomínek k těmto předpisům.
 • Stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, řešení věcně a právně složitých případů včetně aplikace právních předpisů v činnostech NSA.
 • Zpracování připomínek k návrhům vnitřních předpisů a tvorba vnitřních předpisů spadajících do gesce oddělení právní podpory.
 • Příprava správních rozhodnutí.

Výběrové řízení– právník v oddělení veřejných zakázek a technické podpory

 • Komplexní posuzování právních předpisů v legislativním procesu a zpracování připomínek k těmto předpisům
 • Administrace veřejných zakázek realizovaných v NSA, a to včetně činnosti v elektronickém nástroji NEN
 • Stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, řešení věcně a právně složitých případů včetně aplikace právních předpisů v činnostech NSA a tvorba právních dokumentů

Výběrové řízení– vedoucí oddělení investičních dotací ve sportu

 • Řídící a koncepční činnost, nastavení a zabezpečení interních postupů v rámci svěřené agendy: administrace podpory sportu, monitoring a kontrola poskytnuté podpory sportu, kontrola vyúčtování poskytnuté podpory sportu
 • Vedení správního řízení podle zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Práce v Rejstříku sportu
 • Zajištění konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti sportu

Výběrové řízení– vedoucí oddělení veřejných zakázek a technické podpory

 • Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracování stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
 • Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
Skip to content