Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - referent/ka koncepce a metodiky (45/2021)

 • Správa svěřené agendy v oblasti státní politiky sportu, turistiky a sportovní reprezentace, antidopingového programu, politiky EU v oblasti sportu a zahraničních vztahů v oblasti sportu.
 • Příprava a vyhodnocení koncepcí, strategií a akčních plánů v oblasti státní politiky sportu, turistiky a sportovní reprezentace včetně přípravy všech relevantních dokumentů.
 • Vládní agenda v oblasti sportu, turistiky a sportovní reprezentace, vnitřní a mezirezortní připomínková řízení – zpracovávání připomínek dle dopadů na agendu NSA.

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení dotací ve sportu zdravotně postižených sportovců (14/2021)

 • Celostátní koordinační a metodická činnost v oblasti státní podpory sportu zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“);
 • Příprava a administrace dotačních programů a výzev v oblasti sportu ZPS;
 • Zabezpečení realizace dotačních procesů v oblasti sportu ZPS;
 • Provádění administrativní kontroly vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu ZPS;

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení dotací ve sportu zdravotně postižených sportovců (13/2021)

 • Řídící a metodická činnost v oblasti tvorby celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“);
 • Příprava a administrace dotačních programů a výzev v oblasti sportu ZPS;
 • Zabezpečení realizace dotačních procesů v oblasti sportu ZPS;
 • Provádění administrativní kontroly vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu ZPS;

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení právní podpory (17/2021)

 • Komplexní posuzování právních předpisů v legislativním procesu a zpracování připomínek k těmto předpisům.
 • Stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, řešení věcně a právně složitých případů včetně aplikace právních předpisů v činnostech NSA.
 • Zpracování připomínek k návrhům vnitřních předpisů a tvorba vnitřních předpisů spadajících do gesce oddělení právní podpory.

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení právní podpory (18/2021)

 • Stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, řešení věcně a právně složitých případů včetně aplikace právních předpisů v činnostech NSA.
 • Tvorba návrhů smluv a jejich uveřejnění v registru smluv, vedení evidence smluv.
 • Vypracování právních dokumentů souvisejících s činností NSA.
 • Poskytování odborného právního poradenství v rámci Agentury.
Skip to content