Národní sportovní agentura

Národní rada pro sport je stálým poradním orgánem předsedy Národní sportovní agentury, ve smyslu zákona o podpoře sportu.

Má celkem 20 členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na problematiku sportu v České republice.

Posláním Národní rady pro sport je, mimo jiné, posuzovat a předkládat podněty k řešení dlouhodobých aktuálních problémů v oblasti sportovního prostředí. Předsedou rady je předseda agentury.


Skip to content