Národní sportovní agentura

Vstup zahraničních sportovců do ČR

Důležité informace

V důsledku propuknutí globální pandemie onemocnění COVID-19 došlo k zásadnímu omezení celosvětového pohybu osob. Většina zemí světa zavedla více či méně přísná omezení vstupu na svá území. Celá Evropská unie na tento postup reagovala koordinovaným zavedením celoplošného zákazu vstupu do Evropské unie ze třetích zemí se stanovenými národními výjimkami.

Vstup na území ČR pro občany třetích zemí

Pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na Seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, platí zákaz vstupu na území České republiky. Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Zákaz vstupu se NEUPLATNÍ, pokud je vstup těchto cizinců v zájmu České republiky a pokud je doložen odpovídajícím dokumentem k účelu vstupu – pro oblast sportu je tímto dokumentem stanovisko Národní sportovní agentury (NSA).

Vstup na území ČR pro občany EU 

Pro občany států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska je vstup na území ČR možný bez zkoumání účelu, tj. bez dokládání jakéhokoliv dokumentu k účelu vstupu. Při vyřazení země ze Seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (indikuje se také tzv. Semaforem), se pro vstup z této země na území ČR vztahují podmínky definované dokumentem Ministerstva zdravotnictví Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR (dále jen „Ochranné opatření“)I v případě, že země je na Semaforu označena červeně, NEPOTŘEBUJE její občan pro vstup na území ČR dokládat dokument k účelu vstupu (tj. nepotřebuje stanovisko Národní sportovní agentury).

Online příjezdový formulář

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej musí před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na aktuálním Seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu nákazy covid-19. S tímto opatřením souvisí povinnost podrobit se testu na přítomnost covid-19 a karanténnímu režimu dle podmínek uvedených v účinném Ochranném opatření.

Stanovisko NSA ke vstupu na území ČR

Stanovisko NSA se vydává výhradně občanům třetích zemí, které nejsou na Seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, v případech, kdy je vstup cizince v zájmu České republiky v oblasti sportu. Žádost o stanovisko NSA podává přijímající organizace prostřednictvím online formuláře VSTUP do ČR, který je k dispozici zde. Před jeho vyplněním je nutné provést registraci žadatele. Žádost o stanovisko NSA se skládá z prohlášení přijímající organizace a prohlášení národního sportovního svazu.

Prohlášení přijímající organizace, které se generuje v online formuláři, je prohlášením tuzemské právnické osoby (sportovní organizace), která zajišťuje plánovanou činnost v oblasti sportu na území ČR pro konkrétní zahraniční fyzickou osobu. Přijímající organizace se v souvislosti s celým pobytem cizince prohlášením zavazuje k dodržení účinného Ochranného opatření zveřejněného Ministerstvem zdravotnictví.

Prohlášení národního sportovního svazu, které vypracuje svaz samostatně, potvrzuje nezbytnost přítomnosti dané osoby na území ČR v zájmu ČR. Toto prohlášení je podáváno jako příloha (ve formátu .pdf) po vyplnění online formuláře Vstup do ČR. 

Víza

Žádost o vízum krátkodobé nebo dlouhodobé za účelem sportu se podává na příslušném konzulárním úřadu. NSA může na základě požadavku přijímající organizace v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví podpořit udělení víz zpravidla na konzulárních úřadech ve třetích zemích, kde je vydávání víz omezeno účinným Ochranným opatřením. Na konzulárních úřadech v zemích EU se víza vydávají standartním způsobem.

Důležité odkazy

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR a Seznam států s nízkým rizikem COVID-19 :

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Online příjezdový formulář:

http://www.prijezdovyformular.cz/

Informace v angličtině:

https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/important_covid_19_measures_for.html

Kontakt na NSA

Podrobnější informace, individuální konzultace: e-mailová adresa: vstupdocr@agenturasport.cz

Skip to content