Národní sportovní agentura

Antidoping

Národní sportovní agentura zřizuje příspěvkovou organizaci Antidopingový výbor České republiky, výhradní odborné pracoviště zabezpečující antidopingový program České republiky.

Přejít na stránky Antidopingového výboru ČR

Statut Národního rozhodčího soudu pro sport

Jednací řád Národního rozhodčího soudu pro sport

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Seznam zakázaných látek

Standardy pro udělování terapeutických vyjímek

Skip to content