Národní sportovní agentura

Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

23. 11. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

28. 11. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

73 987 900Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 32/2022 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023,Č.j.: NSA-0071/2020/A/57

Podání žádosti je možné pouze DATOVOU ZPRÁVOU na  ID vnadiz2  v souladu s bodem 11.2. Výzvy

Příjem žádostí byl ukončen

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny
Příjem žádostí byl ukončen
odpočet času je pouze orientační

Přílohy:

Případné další dotazy lze směřovat na email: 

dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content