Národní sportovní agentura

Parasport

Vyúčtování

 NSA na základě vyhodnocených Koncepcí pro jednotlivé druhy sportů dle Výzvy č.j.: NSA-0098/2021/D/4 ze dne 10.6.2021 uveřejňuje seznam GESTORŮ jednotlivých druhů sportů.

Současně uveřejňuje seznam PODPOROVANÝCH SPORTŮ. Jde o sporty, u kterých nebyl stanoven gestor, ale je žádoucí zachovat finanční podporu u všech uvedených sportovních aktivit, které jsou zpravidla zaměřeny na jeden typ zdravotního handicapu. Tento seznam je otevřeným materiálem, který může být rozšiřován v návaznosti na podporu nových sportovních aktivit, sportovních výsledků apod.

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Pavla Drdlu:

drdla@agenturasport.cz                                                     

Tel.: +420 704 857 081

Harmonogram a informace k Výzvám ZPS

Výzva 4/2022 Parasport Reprezentace ZPS 2022  – dne 21.02.2022 započat příjem žádostí, který bude ukončen dne 22.03.2022. Po ukončení příjmu žádostí následně proběhne jejich formální kontrola.

Výzva 15/2021 Podpora SK/TJ ZPS 2022 Parasport – dne 07.01.2022 ukončen příjem žádostí. V současné době probíhá formální kontrola žádostí.

Vyúčtování žádostí ZPS za rok 2021 – dne 15.02.2022 ukončen příjem vyúčtování. V současné době probíhá formální kontrola vyúčtování.

Dne 02.03.2022 se uskutečnilo setkání zástupců gestorů a podpořených sportů ve věci vyhlášení nové Výzvy Parasport Činnost spolků s celorepublikovou působností 2022, která bude v nejbližších dnech zveřejněna.

Garantem ZPS sportu za Národní sportovní agenturu je:

Mgr. Pavel Drdla

Kontakt: drdla@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 081 

Skip to content