Národní sportovní agentura

Parasport

Výzva k předkládání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce

V návaznosti na Strategický plán rozvoje parasportu v ČR na roky 2020–2022 a jeho cíle Národní sportovní agentura vyzývá všechny relevantní subjekty k podání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce (dále také „Koncepce“). Záměrem Výzvy je postupné vytvoření komplexní strategie oblasti parasportu spolu s nastavením demokratických, transparentních a rovných podmínek pro všechny cílové skupiny v každém sportovním odvětví pro zdravotně postižené sportovce.

Uvítáme, pokud svůj nezávazný záměr k podání Koncepce pro daný sport zašlete na e-maily

bartonova@agenturasport.cz kabourkova@agenturasport.cz

do 21.6.2021. Zároveň prosím uveďte, budete-li mít zájem o průběžnou konzultaci.

Následně budou určeny termíny pro případné osobní nebo on-line konzultace.

Harmonogram a informace k Výzvám ZPS

Zrušení Výzvy Podpora svazů ZPS

Podpora reprezentace ZPS 2021 – je vyhodnocena a schválená poradou vedení. Je připraven Koncept Rozhodnutí a předpokládáme, že bude žadatelům rozesílán v řádu dnů.

Výzva VSA ZPS 2021je připraveno jmenování komise na poradu vedení. Připravuje se Koncept Rozhodnutí, poté bude rozesíláno žadatelům. Předpokládáme jednání komise během příštího týdne.

Výzva Podpora svazů ZPS 2021 (spolky s celonárodní působností) – probíhá připomínkové řízení pro novou Výzvu – bude vyhlášena max. během dvou týdnů – spíše dřív.

Podpora SK/TJ ZPS 2021 – probíhá formální kontrola s tím, že mnozí žadatelé neuvedli dle zadání (tabulka ve Výzvě) všechny údaje, na základě kterých je vypočtena dotace, budou brzy vyzváni k vyplnění jednoduché tabulky (tak abychom naplnili dikci Výzvy). Předpokládáme ukončení formálních kontrol koncem měsíce dubna. Poté bude ihned vyhodnocena a zaslán Koncept Rozhodnutí žadatelům.

Připravujeme Výzvu na podporu Materiálně-technické základny pro ZPS.

NSA nadále počítá s projektem „Gestorů“, který započne do poloviny května.

Garantem ZPS sportu za Národní sportovní agenturu je:

Hana Bartoňová

Kontakt: bartonova@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 080 

Skip to content