Národní sportovní agentura

Parasport

 NSA na základě vyhodnocených Koncepcí pro jednotlivé druhy sportů dle Výzvy č.j.: NSA-0098/2021/D/4 ze dne 10.6.2021 uveřejňuje seznam GESTORŮ jednotlivých druhů sportů.

Současně uveřejňuje seznam PODPOROVANÝCH SPORTŮ. Jde o sporty, u kterých nebyl stanoven gestor, ale je žádoucí zachovat finanční podporu u všech uvedených sportovních aktivit, které jsou zpravidla zaměřeny na jeden typ zdravotního handicapu. Tento seznam je otevřeným materiálem, který může být rozšiřován v návaznosti na podporu nových sportovních aktivit, sportovních výsledků apod.

 

V případě dotazů kontaktujte:

 

Mgr. Hana Bartoňová

e-mail: +420 704 857 080

e-mail: bartonova@agenturasport.cz

Harmonogram a informace k Výzvám ZPS

Zrušení Výzvy Podpora svazů ZPS

Podpora reprezentace ZPS 2021 – je vyhodnocena a schválená poradou vedení. Je připraven Koncept Rozhodnutí a předpokládáme, že bude žadatelům rozesílán v řádu dnů.

Výzva VSA ZPS 2021je připraveno jmenování komise na poradu vedení. Připravuje se Koncept Rozhodnutí, poté bude rozesíláno žadatelům. Předpokládáme jednání komise během příštího týdne.

Výzva Podpora svazů ZPS 2021 (spolky s celonárodní působností) – probíhá připomínkové řízení pro novou Výzvu – bude vyhlášena max. během dvou týdnů – spíše dřív.

Podpora SK/TJ ZPS 2021 – probíhá formální kontrola s tím, že mnozí žadatelé neuvedli dle zadání (tabulka ve Výzvě) všechny údaje, na základě kterých je vypočtena dotace, budou brzy vyzváni k vyplnění jednoduché tabulky (tak abychom naplnili dikci Výzvy). Předpokládáme ukončení formálních kontrol koncem měsíce dubna. Poté bude ihned vyhodnocena a zaslán Koncept Rozhodnutí žadatelům.

Připravujeme Výzvu na podporu Materiálně-technické základny pro ZPS.

NSA nadále počítá s projektem „Gestorů“, který započne do poloviny května.

Garantem ZPS sportu za Národní sportovní agenturu je:

Hana Bartoňová

Kontakt: bartonova@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 080 

Skip to content