Národní sportovní agentura

Národní rozhodčí soud

Předsednictvo

Národního rozhodčího soudu

Předseda Národního rozhodčího soudu

Předseda

doc. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

Členové Národního rozhodčího soudu

Člen NRS

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Člen NRS

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

Člen NRS

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM

Člen NRS

JUDr. Markéta Vochoska Haindlová, LL. M.

Sekretář NRS

Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb.

Statut Národního rozhodčího soudu pro sport

Jednací řád Národního rozhodčího soudu pro sport

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Seznam zakázaných látek

Standardy pro udělování terapeutických vyjímek

Skip to content