Národní sportovní agentura

Národní rozhodčí soud pro sport

Předsednictvo

Národního rozhodčího soudu pro sport

Předseda Národního rozhodčího soudu pro sport

Předseda

doc. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

Členové Národního rozhodčího soudu pro sport

Místopředsedkyně NRSS

JUDr. Markéta Vochoská Haindlová, LL. M.

Místopředseda NRSS

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM.

Člen NRSS

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Člen NRSS

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

Sekretář NRSS

Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb.

Statut Národního rozhodčího soudu pro sport

Jednací řád Národního rozhodčího soudu pro sport

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Seznam zakázaných látek

Standardy pro udělování terapeutických vyjímek

Skip to content